Profesionalna prevodilačka agencija
Prevedi24  ›  _  ›  Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Separator - prevedi24.ba

1. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti se odnose samo na realizaciju usluge  „Prevedi24 Sudski tumači“ putem web stranice prevedi24.ba, i ne odnose se na sve ostale usluge koje obavlja Prevedi 24 d.o.o.

Društvo Prevedi24 d.o.o. Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, MBS:65-01-0975-17,  ID broj: 4202455220005, registrirano je sukladno zakonima Bosne i Hercegovine te je temeljna djelatnost usluge prevođenja i sudskih tumača.

Ovim općim uvjetima poslovanja društvo Prevedi24 d.o.o. Sarajevo, uređuje ugovorni odnos s Naručiteljem kao i pravila realizacija usluge „Prevedi24-Sudski tumači“ a koja podrazumijeva realizaciju usluge u roku 24h , odnosno (narudžbu usluge, izvršenja prijevoda od strane sudskog tumača i dostave ovjerenog prijevoda) na adresu Naručitelja usluge.

Svi poslovi i poslovni odnose između Prevedi24 u realizaciji usluge „Prevedi24 Sudski tumači“ kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu ”Prevedi24”) i naručitelja usluge prijevoda (u daljnjem tekstu ”Naručitelj”) su regulirani ovim uvjetima poslovanja. Narudžbom usluga kod Prevedi24, Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.

Prevedi24 se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, povjerljivo i u zadanom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova Prevedi24 je dužan o tome unaprijed obavijestiti Naručitelja.

Prevedi24 zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja, objavom promjene na web stranici prevedi24.ba

2. Cijene i plaćanje

Cijenu za uslugu „Prevedi24 Sudski tumači“ plaća Naručitelj koji zahtijeva uslugu a u svemu prema prethodno dogovorenoj cijeni usluge koja je utvrđena na temelju prezentirane dokumentacije koja se stavlja na izvršenje usluge „Prevedi24 Sudski tumači“, a koja je u skladu s tarifama sukladno Uredbi o radu sudskih tumača.

Cijena izražena za stranicu prijevoda, podrazumijeva jednu prevodilačku karticu koja sadrži 1800 znakova s razmacima. Ukoliko tekst na jednoj stranici prelazi 1800 znakova sa razmacima, Prevedi24 će Naručitelja obavijestiti o izračunu cijene prijevoda stranice teksta.

Cijena je kod narudžbe prezentirana Naručitelju unaprijed po cjeniku Prevedi24 i u skladu s tarifama po Uredbi o radu sudskih tumača. Cijena dostave prijevoda u roku 24h se plaća neovisno o usluzi Prevedi24-Sudski tumači“ i iznosi 7,00 KM za jednu pošiljku, te se dodaje na ukupnu cijenu prijevoda i naplaćuje se u kompletu kod Naručitelja.

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za sve naručene i izvršene usluge prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača pošiljke brze pošte.

Politika popusta

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Prevedi24 i nisu predmet izravne narudžbe preko aplikacije Prevedi24.ba.

3. Rokovi i isporuke

Usluga „Prevedi24 Sudski tumači“ se isporučuju u roku 24h od dana narudžbe prijevoda. Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju na adresu Naručitelja ili neku drugu adresu unutar Bosne i Hercegovine. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku na neku drugu adresu u inozemstvo, dužan je platiti troškove takve dostave.

Rok isporuke za uslugu „Prevedi24 Sudski tumači“  je 24 sata od dana narudžbe prijevoda, osim ukoliko Izvršitelj drugačije dogovari s Naručiteljem. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno.

4. Prava i obveze

U slučaju bilo kakva prigovora na kvalitetu prijevoda sa strane Naručitelja, Prevedi24 će u najkraćem roku analizirati prigovor te u slučaju potrebe izvršiti korekcije bez posebne naknade i izvršiti ponovnu dostavu Naručitelju.

Za sve prijevode namijenjene tisku/štampi i javnom objavljivanju, Prevedi24 preporučuje jezičnu lekturu. Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u tisku ili u sredstvima javnog priopćavanja Prevedi24 ne može preuzeti odgovornost. Jezična lektura može se dodatno naručiti od Prevedi24.

Nakon izvršenja usluge, Naručitelj je dužan pregledati dostavljeni prijevod i najkasnije u roku 7 dana od dana dostave uložiti eventualni prigovor i to samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Prevedi24.

Prevedi24 je dužan poštivati rokove te usluge prijevoda sudskih tumača obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Prevedi24 je o tome dužan obavijestiti Naručitelja.

U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj to može učiniti isključivo putem pisane obavijesti. Naručitelj je dužan platiti onaj dio posla koji je Prevedi24 obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Prevedi24.

Prevedi24 ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Prevedi24 kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Prevedi24 je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Prevedi24 prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

5. Garancije i odgovornosti

Prevedi24 nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.

Prevedi24 garantira Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Prevedi24 garantira povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, za svu dokumentaciju koju primi putem web platforme prevedi24.ba ili putem svojih ovlaštenih zastupnika.

Prevedi24 na službenoj web stranici primjenjuje sigurnosne protokole za zaštitu informacija u razmjeni, no ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

Svi podaci objavljeni na službenoj internetskoj stranici prevedi24.ba su isključivo informativnog karaktera.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 21.09.2020.

Prevedi24 d.o.o.