Profesionalna prevodilačka agencija
Prevedi24  ›  Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Separator - prevedi24.ba

1. Opće odredbe

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između Prevedi24 kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu ”Izvršitelj”) i naručitelja usluge prijevoda (u daljnjem tekstu ”Naručitelj”). Narudžbom usluga kod Izvršitelja, Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.

Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, povjerljivo i u zadanom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova Izvršitelj je dužan o tome unaprijed obavijestiti Naručitelja.

Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja, objavom promjene na web stranici prevedi24.ba

2. Cijene i plaćanje

Cijenu za uslugu Prevedi24 plaća korisnik koji zahtijeva uslugu. Prevedi24 se naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja ili sukladno cijenama definiranim na web stranci www. .ba.

Cijena izražena za stranicu prijevoda, podrazumjeva jednu prevodilačku karticu koja sadrži 1800 znakova s razmacima. Ukoliko tekst na jednoj stranici prelazi 1800 znakova sa razmacima, Izvršitelj će Naručitelja obavijestiti o izračunu cijene prijevoda stranice teksta.

Cijena je određena unaprijed po cjeniku Prevedi24 i sve narudžbe do tri stranice ne mogu podlijegati bilo kakvim popustima. Cijena dostave u roku 24h iznosi 5 KM, te se dodaje na ukupnu cijenu prijevoda i naplaćjuje se u kompletu kod Naručitelja.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem i nisu predmet izravne narudžbe preko aplikacije Prevedi24.

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za sve naručene i izvršene usluge prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača.

3. Rokovi i isporuke

Prijevodi sudskog tumača Prevedi24 se isporučuju u roku 24h od dana narudžbe prijevoda. Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku na neku drugu adresu ili inozemstvo, dužan je platiti troškove takve dostave.

Rok prijevoda sudskog tumača je 24 sata od dana narudžbe prijevoda, osim ukoliko Izvršitelj drugačije dogovari s Naručiteljem. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno.

4. Prava i obveze

U slučaju bilo kakva prigovora na kvalitetu prijevoda sa strane Naručitelja, Izvršitelj će u najkraćem roku korigirati tekst bez posebne naknade i izvršiti ponovnu dostavu.

Za sve prijevode namijenjene tisku Izvršitelj preporučuje jezičnu lekturu. Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u tisku ili u sredstvima javnog priopćavanja Izvršitelj ne može preuzeti odgovornost. Jezična lektura može se dodatno naručiti od Izvršitelja.

Nakon izvršenja usluge, Naručitelj je dužan pregledati dostavljeni prijevod i najkasnije u roku 7 dana od dana dostave uložiti eventualni prigovor i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Izvršitelju.

Izvršitelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršitelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja.

U slučaju otkazivanja narudžbe, to može učiniti isključivo putem pisane obavijesti. Naručitelj je dužan platiti onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršitelj.

Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Izvršitelj je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

5. Jamstva i odgovornosti

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.

Izvršitelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata.

Izvršitelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

Svi podaci objavljeni na službenoj internetskoj stranici  su isključivo informativnog karaktera.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od travnja / aprila 2017.