Profesionalna prevodilačka agencija
Prevedi24  ›  Simultano (konferencijsko) prevođenje u uslovima Covid-19

Simultano (konferencijsko) prevođenje u uslovima Covid-19

Separator - prevedi24.ba

Situacija koju je uzrokovala pandemija Covid-19, ne samo da je uticala na svakodnevne životne navike ljudi, već i na način rada i poslovanja.

Kako saznajemo u prevodilačkoj kompaniji Prevedi24 d.o.o., mnogi su krenuli u potragu za najboljim rješenjima kako bi tržištu ponudili uslugu simultanog i konsekutivnog prevođenja na daljinu.

U Prevedi24 ističu da kada se konferencijsko prevođenje prebacilo iz hotelskih dvorana, konferencijskih sala i prevodilačkih kabina u takozvani „home office“, naši su prevodioci morali proći novi vid osposobljavanja za rad na daljinu.  Online platforme koje podržavaju web konferencije i konferencijsko prevođenje kao što Zoom ili BigBlueBotton i slične su to znatno olakšale.

Budući da je prevođenje iz kabine bilo onemogućeno tokom pandemije, bilo je potrebno obezbijediti opremu visoke kvalitete kako bi se izbjegle smetnje ili prekidi u toku konferencije.

Rad na daljinu se možda isprva činio kao nužno zlo, ali  upravo taj način rada je pružio mogućnost angažovanja nekih od najboljih i najstručnijih prevodilaca iz regije što je svakako doprinijelo kvaliteti naših usluga. Danas sarađujemo sa vrhunskim prevodiocima za engleski, njemački, francuski, talijanski, kineski, arapski, turski, i ostale strane jezike.

Današnja dostupna tehnologija odlično simulira tradicionalno konferencijsko prevođenje, ali se ipak nadamo skorom povratku u konferencijske dvorane i prevodilačke kabine.

Do tada, Prevedi24 d.o.o.  ostaje predan svojoj misiji uklanjanja jezičnih barijera korištenjem dostupnih tehnologija.

Simultano i konsekutivno prevođenje www.prevedi24.ba